dzentric.com@gmail.com โทรศัพท์ : 0-5341-2616-9 ต่อ 123 มือถือ : 08-3571-1063

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด (Dzentric co., ltd.) ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่ายและให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัล ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และ IOTS ฯลฯ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง รวมถึงการวิจัย การวางระบบ ให้คำปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้าได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ประกอบด้วย

 • 1) Enterprise Software ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • 1.1) ระบบ POS ธุรกิจซื้อมาขายไป

  1.2) ระบบ Restaurant ธุรกิจร้านอาหารระดับใหญ่

  1.3) ระบบ PMS ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ตลาด โรงแรม หอพัก อพาร์ทเม้นท์ โดย "CHAOPERTY" Platform

  1.4) ระบบ KMS คลินิก โรงพยาบาล

  1.5) ระบบ ปลูก-โต อุตสาหกรรมเกษตรแปลงใหญ่ ระบบการปลูกฟาร์มขนาดใหญ่ และระบบเก็บเกี่ยว

  1.6) ระบบ HRM Payroll

  1.7) ระบบ ขายรถเก่า On Web

  1.8) ระบบ ERP & MRP System : Sale, POS, CRM, Buy, AP, AR, Finance, Assets, Accounts, BOM, HRM

 • 2) Network & Server & IOTs
 • 2.1) ระบบป้ายดิจิทัล Digital Signage

  2.2) ระบบ Network

  2.3) ระบบ Servers & NAS

 • 3) Digital Content ดิจิทัลคอนเทนต์
 • 3.1) Digital Marketing

  3.2) Story Telling & Multimedia

  3.3) SEO

  3.4) Social Media, LINE Official Account, Facebook, TikTok, Instagram

ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัทคำนึงถึง

1) ด้านเทคนิค

ปัจจุบันองค์ความรู้ ภาษาและเครื่องมือใหม่ๆที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มีการพัฒนาก้าวหน้า อย่างไม่หยุดยั้ง เทคนิคการเขียนโค้ด การสร้างเฟรมเวิร์ค (Frame Work) เพื่อช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ให้รวดเร็ว การสร้างฐานข้อมูล การออกแบบ UI/UX สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ตลอดจนการทดสอบระบบ จนถึงการส่งมอบระบบให้ลูกค้าต้องมีระบบมากขึ้น เช่นการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องเตรียมเข้า (Pre ISO) หรือ ผ่านการรับรองเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO/IEC29110 เป็นต้น ในอดีตระบบซอฟต์แวร์มีข้อจำกัดโดยถูก พัฒนาอยู่บนแพลตฟอร์ม (Platform) ในระบบใดๆเท่านั้น ไม่สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์ม เช่นซอฟต์แวร์ ระบบแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ลูกข่าย-แม่ข่าย (Client-Server) ไม่สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ระบบ แพลตฟอร์มที่ทำงานคอมพิวเตอร์บนเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) หรือไม่สามารถเชื่อมการทำงานระบบ แพลตฟอร์มใช้งานบนคอมพิวเตอร์มือถือ (Mobile Computer)

2) ความต้องการลูกค้า

การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผ่านมาลูกค้าที่ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมใช้งานระบบ ซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) เป็นส่วนใหญ่การบริหารงานจะถูกแยกเป็นแผนกๆ การทำงานจะเป็นระบบที่แน่นอนไม่ซับซ้อนตรวจสอบง่าย ต้องใช้เวลาเพื่อสรุป รับ-ส่งข้อมูลรายงานผล การดำเนินงานแต่ละแผนกเป็นลำดับขั้นจนไปถึงผู้บริหาร ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะการใช้งาน ผ่านคอมพิวเตอร์มือถือได้ถูกพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมากโดยเฉพาะระบบเครือข่ายไร้สายที่มีความรวดเร็วและมี ความเสถียรถูกพัฒนาจนถึงระบบ (4-5G) ซอฟต์แวร์บนระบบมือถือ (Mobile Application) ก็มีอยู่2ค่ายทั้ง ระบบ IOS ระบบ Android ต่างก็ถูกพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือมีอยู่มากมายสามารถใช้ทดแทนการ สื่อสารทางโทรศัพท์รุ่นเก่าได้ดีกว่า จนกลายเป็นระบบ Social Media ต่างๆ การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบการ ทำงานเป็นระบบดิจิทัล (Digital Transformation) บนแต่ละแพลตฟอร์มผ่านอุปกรณ์ต่างๆ (Devices) ที่ สามารถเชื่อมโยงข้ามแพลตฟอร์มการทำงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง การบริหารงานสมัยใหม่จำเป็นต้องมี ระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมโยงแต่ละแผนกการทำงานยังเป็นระบบที่แน่นอน สามารถสรุป รับ-ส่ง ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานแต่ละแผนกเป็นลำดับขั้น เป็นระบบ Realtime จนไปถึงสามารถสรุปรายงาน งบการเงินให้ผู้บริหารได้โดยผู้บริหารสามารถทำงานที่ใดๆก็ได้ผ่านซอฟต์แวร์ระบบมือถือรับ-ส่งข้อมูล ข้ามแพลตฟอร์มเข้าไปถึงข้อมูลในบริษัทโดยมีความมั่นคงปลอดภัยตาม พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

บริการ

ออกแบบ ให้บริการ และให้คำปรึกษาด้าน Application ทั้ง Web Based Client-Server และ Networking ระบบ HIS RIS & PACS ของโรงพยาบาลและคลินิก

การติดตามดูและหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม้มีระยะทางไกล

SOFTWARE SOLUTION

ให้บริการทางด้านการพัฒนาซอฟ์ตแวร์สำหรับองค์กรและโปรแกรมสำเร็จรูป

WEBSITE APPLICATION

ให้บริการทางด้านการออกแบบและการพัฒนา Website & Mobile Applications

ลูกค้า

เว็บไซต์

Dzentric เป็นบริษัทรับออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งแบบเว็บสำเร็จรูป และเว็บที่ทำการพัฒนาขึ้นมาจากทีมงานของเราเอง มีการให้บริการหลังการส่งมอบเว็บไซต์ให้แก่ลูกค้า (ตามระยะเวลาที่กำหนด) มีบริการรับจัดทำโปรโมทเว็บ (SEO) สำหรับท่านที่ต้องการให้เว็บไซต์ติดอันดับในหน้า Google

โปรแกรม

โปรแกรมสำเร็จรูป

ติดต่อทดลองใช้โปรแกรม

ติดต่อเรา

ที่อยู่

บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด ( Dzentric )
1/1-8 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

อีเมล

dzentric.com@gmail.com